ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » សេចក្តីជូនដំណឹង » សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីវិធានការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងការទំនាក់ទំនងការងារតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ(Online)
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីវិធានការបង្ការ ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងការទំនាក់ទំនងការងារតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ(Online)
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (3/17/2020 9:43:53 PM )