ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ » សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ និងមិត្តភាពរបស់ គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ និងមិត្តភាពរបស់ គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភា សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (4/24/2022 8:33:15 PM )