ទំព័រមុខ » បណ្ណសារដ្ឋាន » បណ្ណាល័យវីដេអូ » លទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាការងារ​រវាង​ ឯកឧត្តម​ ឈាង​ វុន​ ប្រធានគណៈកម្មការទី៥​ នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា​ និង​ ឯកឧត្តម​ ស៊ីលវាំង វ៉ាសឺម៉ង់​ អនុប្រធានរដ្ឋសភាបារាំង ថ្ងៃចន្ទ​ ទី១៧​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៨
លទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាការងារ​រវាង​ ឯកឧត្តម​ ឈាង​ វុន​ ប្រធានគណៈកម្មការទី៥​ នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា​ និង​ ឯកឧត្តម​ ស៊ីលវាំង វ៉ាសឺម៉ង់​ អនុប្រធានរដ្ឋសភាបារាំង ថ្ងៃចន្ទ​ ទី១៧​ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០១៨
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (12/23/2018 8:25:42 PM )