ទំព័រមុខ » បណ្ណសារដ្ឋាន » បណ្ណាល័យវីដេអូ » សភាកម្ពុជាចូលរួមក្នុងវេទិកាសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុប(ASEP) ដែលរៀបចំដោយសភាអឺរ៉ុប នៅទីក្រុងប្រ៊ុសសែល ប្រទេសប៊ែលហ្សិក ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
សភាកម្ពុជាចូលរួមក្នុងវេទិកាសភាអាស៊ី-អឺរ៉ុប(ASEP) ដែលរៀបចំដោយសភាអឺរ៉ុប នៅទីក្រុងប្រ៊ុសសែល ប្រទេសប៊ែលហ្សិក ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (10/2/2018 10:57:33 PM )