ទំព័រមុខ » បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា » បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា
បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA001 ​ នៅថ្ងៃទី (6/22/2015 11:57:59 AM )

 បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា PDF

វិថីរដ្ឋសភា សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរសព័្ទ ​លេខ: (855-23) 213 535, 220 628 ទូរសារ: (855-23)220 629
សារអេឡិចត្រូនិច: sg@national-assembly.org.kh, sg@nac.org.kh គេហទំព័រ www.national-assembly.org.kh, www.nac.org.kh