សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីជូនដំណឹង
របស់
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
ថ្ងៃពុធ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ 

 ប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥
ថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ 

 ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
អង្គការសហព័ន្ធសន្តិភាពសកលកម្ពុជា (UPF) ស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីសមាជិករដ្ឋសភាជួយគាំទ្រចំពោះអង្គការរបស់ខ្លួន ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពនៅកម្ពុជា

នៅក្នុងឱកាសទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបសំណេះសំណាល និងពិភាក្សាការងារជាមួយ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉ែន បញ្ញា ប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣
ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅវិមានរដ្ឋសភា អង្គការសហព័ន្ធសន្តិភាពសកល​កម្ពុជា UNIVERSAL PEACE
FEDERATION-Cambodia (UPF) ដែលមាន លោក ហាជីមី សៃតុ ជាប្រធាន និងសហការី ...

វិថីរដ្ឋសភា សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព័្ទ ​លេខ: (855-23) 213 535, 220 628 ទូរសារ: (855-23)220 629
សារអេឡិចត្រូនិច: sg@national-assembly.org.kh, sg@nac.org.kh
គេហទំព័រ www.national-assembly.org.kh, www.nac.org.kh