ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » សេចក្តីជូនដំណឹង » សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបេីកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា​ លេីកទី៥​ នីតិកាលទី៦ នៅថ្ងៃចន្ទ​ ទី៥​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២០
សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបេីកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា​ លេីកទី៥​ នីតិកាលទី៦ នៅថ្ងៃចន្ទ​ ទី៥​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២០
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (9/30/2020 5:05:28 AM )